martes, 17 de abril de 2018

Migració de tardor a l'Espinal, campanya 2017

La tardor del 2017, com cada any des del 2010, s'ha fet un control dels rapinyaires que passen en migració post-nupcial als terrenys de l'Espinal i Turó de Castellans (Argentona - Maresme). Aquest any però l'esforç ha sigut més gran que els anteriors, i això s'ha vist reflectit en l'observació de 16 espècies diferents, algunes tant interessants i poc freqüents com l'arpella pàl·lida rusa, el falcó cama-roig o l'estrella de la campanya: l'àguila pomerània. També el número total de rapinyaires migrants és destacable: 1242.

S'han dedicat 150 hores a l'observació, repartides entre els mesos de setembre, octubre i novembre. La data inicial fou el 2 de setembre, i la final el 8 de novembre. L'esforç per tant ha sigut considerable els dos primers mesos i no tant al tercer. La distribució del temps ha sigut la següent:

- Setembre: dies 2, 11, i del 16 al 30 de manera consecutiva (total 17 dies). Unes 70 hores aproximadament d'observació , amb una mitjana d'unes 4 hores diàries.
- Octubre: dies 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28 i 29 (total 16 dies). Unes 65 hores aproximadament d'observació, amb una mitjana d'unes 4 hores diàries.
- Novembre: dies 1, 2, 3 i 8. En total aproximadament 14 hores i 50 minuts d'observació. Mitjana d'unes 3 hores i 40 minuts per dia.

L'hora d'inici ha variat des de les 7.25 (hora oficial) del dia 21 de setembre fins les 17:40 (hora oficial) del dia 9 d'octubre. L'hora de finalització s'ha mogut entre les 8:50 del dia 21 de setembre (aquesta jornada va ser la més curta) fins les 19:30 de diversos dies (hora oficial també). De tota manera s'ha intentat en la mesura que ha sigut possible cobrir tantes hores de llum com permetés la disponibilitat dels observadors, i la majoria de jornades tenen força hores del matí i de la tarda.

L'EspinalAquests són els totals de rapinyaires en migració:

Circus aeruginosus (arpella vulgar, aguilucho lagunero occidental, Western Marsh-harrier): 88
Circus macrourus (arpella pàl·lida rusa, aguilucho papialbo, Pallid Harrier): 2
Milvus milvus (milà reial, milano real, red kite): 9
Pernis apivorus (aligot vesper, abejero europeo, European Honey-buzzard): 301
Buteo buteo (aligot comú, busardo ratonero, Eurasian Buzzard): 153
Circaetus gallicus (àguila marcenca, culebrera europea, Short-toed Snake-eagle): 7
Pandion haliaetus (àguila pescadora, águila pescadora, Osprey): 11
Clanga pomarina (àguila pomerània, águila pomerana, Lesser Spoted Eagle): 1
Hieraaetus pennatus (àguila calçada, águila calzada, Booted Eagle): 27
Falco tinnunculus (xoriguer comú, cernícalo vulgar, Common Kestrel): 390
Falco subbuteo (falcó mostatxus, alcotán europeo, Eurasian Hobby): 146
Falco vespertinus (falcó cama-roig, cernícalo patirrojo, Red-footed Falcon): 1
Falco peregrinus (falcó pelegrí, halcón peregrine, Peregrine Falcon): 5
Falco eleonorae (falcó de la reina, halcón de Eleonora, Eleonora's Falcon): 3
Accipiter nisus (esparver vulgar, gavilán común, Eurasian Sparrowhawk: 94
Accipiter gentilis (astor, azor común, Northern Goshawk) : 4

Vam aprofitar per controlar altres espècies interessants, com els corbs marins o alguns passeriformes:

Phalacrocorax carbo (corb marí gros, cormorán grande, Great Cormoran): 431
Cecropis daurica (orenete cua-rogenca, golondrina dáurica, Red-rumped Swallow): 10
Coccothraustes coccothraustes (durbec, picogordo común, Hawfinch): 232
Fringilla montifringilla (pinsà comú, pinzón vulgar, Common Chaffinch): 8
Carduelis spinus (lluer, jilguero lúgano, Eurasian Siskin) : 191
Pyrrhula pyrrhula (pinsà borroner, camachuelo común, Eurasian Bullfinch): 2
Loxia curvirostra (trencapinyes, piquituerto común, Red Crossbill): 5

Entre els rapinyaires, l'espècie més abundant va ser el xoriguer comú, per sobre de l'aligot vesper. Les més rares van ser l'àguila pomerània i el falcó cama-roig amb un exemplar de cada espècie, i l'arpella pàl·lida rusa amb dos. Però destaca també l'absència total de esparver cendrós (altres anys havia aparegut algun exemplar, tot i que sempre en números baixos) i l'arpella pàl·lida vulgar, espècie tradicionalment amb molt poques observacions al Turó de Castellans (només dos exemplars l'any 2012, els dies 28 d'octubre i 1 de novembre).

La combinació d'aparició de tèrmiques, alternànça de boscos amb alguns cultius, l'abundància d'aliment, i la seva situació a la Serralada Litoral, fa de l'Espinal un lloc estratègic escollit per totes aquestes espècies com a punt de pas per la seva migració. La bona visibilitat i l'afluència d'observadors fa que s'aconsegueixi força informació sobre el seu pas, fent el lloc molt atractiu també pels ornitòlegs, tant experimentats com aquells que s'estan iniciant.

A continuació comentaré cada espècie per separat.


CIRCUS AERUGINOSUS - Arpella vulgar - Aguilucho lagunero europeo - Marsh harrier:
Un total de 88 exemplars repartits entre els dies 11 de setembre  i el 15 d'octubre, amb màxims de 16 individus els dies 16 i 17 de setembre.
CIRCUS MACROURUS - Arpella pàl·lida rusa - Aguilucho papialbo - Pallid harrier:
Un mascle de segon any el dia 24 de setembre i un altre mascle cinc dies després, el 29. Primeres dues citacions des que es van començar els censos l'any 2010.

Exemplar del dia 24:


Exemplar del dia 29 (fotos de Francina Turon):

MILVUS MILVUS - Milà reial - Milano real - Red kite:
El millor any de llarg per aquesta espècie. En total 9 exemplars van travessar el cel entre el 17 de setembre i el 22 d'octubre (1 exemplar el 2014 i 1 exemplar el 2011). El millor dia va ser el 26 de setembre amb 3 ocells.
PERNIS APIVORUS Aligot vesper - Abejero europeo - European honey-buzzard:
La segona espècie més abundant després del xoriguer comú. 301 exemplars amb un 89,70% al setembre i un 10,30% a l'octubre (només el 17 de setembre es van comptar 163 ocells, el màxim de l'any). La primera observació va ser el dia 11 de setembre, i l'última el 8 d'octubre.
BUTEO BUTEO - Aligot comú - Busardo ratonero - Eurasian buzzard:
Total de 153 exemplars repartits entre setembre (primera cita el dia 16), octubre i novembre (última cita el dia 2). Màxim de 17 ocells el dia 8 d'octubre. El 62,09% del total van passar a l'octubre, el 31,37% al setembre i el 6,54% al novembre (però s'ha de tenir en compte que es va donar per finalitzada la campanya el dia 8 de novembre i que aquest mes només compta amb quatre dates: dies 1, 2, 3 i 8).
CIRCAETUS GALLICUS - Àguila marcenca - Culebrera europea - Shor-toed snake-eagle:
7 exemplars, 4 al setembre i 3 a l'octubre. Els primers migrants el dia 17 de setembre (3) i l'última cita el dia 22 d'octubre (1).
PANDION HALIAETUS - Àguila pescadora - Águila pescadora - Osprey:
11 exemplars, 8 al setembre (primers 2 ocells el dia 17) i 3 a l'octubre (últim exemplar el dia 15). Un dels ocells més agraïts de l'Espinal, fidel sempre amb les seves espectaculars aparicions.


CLANGA POMARINA - Àguila pomerània - Águila pomarina - Pomarine eagle:
Primera cita per l'Espinal. Un exemplar el dia 17 de setembre en migració activa en direcció SO a les 16:05 de la tarda. L'estrella indiscutible de la campanya que malauradament només vam poder gaudir en Javi Mendoza i jo.
HIERAAETUS PENNATUS - Àguila calçada - Águila calzada - Booted eagle:
Es van observar 27 exemplars. La primera observació el 17 de setembre amb 3 ocells (es van veure 15 en total en aquest mes). L'última, un únic individu el dia 24 d'octubre (total de 12 per aquest mes).

FALCO TINNUNCULUS - Xoriguer comú - Cernícalo vulgar - Common kestrel:
El rapinyaire més abundant en migració. En total, 390 exemplars: 191 al setembre (primera observació 7 ocells el dia 16) i 199 a l'octubre (última observació 6 ocells el dia 28). Cap migrant al novembre.
FALCO SUBBUTEO - Falcó mostatxut - Alcotán europeo - Eurasian hobby:
146 exemplars, el 87,67% al setembre (128 exemplars, primera observació de 6 ocells el dia 2 de setembre) i el 12,33% a l'octubre (18 ocells, última observació d'un ocell el dia 24).
FALCO VESPERTINUS - Falcó cama-roig - Cernícalo patirrojo - Red-footed falcon:
Una altre de les estrelles de l'Espinal, en part per tenir certa regularitat. Només un exemplar, una femella el 29 de setembre. Quarta cita per l'Espinal: 1 femella el 2 d'octubre del 2011, 1 femella el 13 d'octubre del 2012 i 1 femella el 4 d'octubre del 2015. Com a dada interessant vull afegir també que el 24 de setembre del 2016 vam veure encara una altre femella en una jornada d'observació de la migració de tardor a prop de la Creu de Rupit (Arenys de Munt), en un punt situat a 11 km de distància de l'Espinal en línia recta.

Foto de Francina Turon:FALCO PEREGRINUS - Falcó peregrí - Halcón peregrino - Peregrine falcon:
5 exemplars, 2 al setembre, 2 a l'octubre i 1 al novembre. Primera observació el 2 de setembre i última el 8 de novembre.
FALCO ELEONORAE - Falcó de la reina - Halcón de Eleonora - Eleonora's falcon:
3 exemplars, tots al setembre, els dies 22, 24 i 25. La quantitat està dins lo habitual per aquesta espècie: 5 individus el 2016, 2 el 2015, 8 el 2014, 2 el 2013, 2 el 2012, 10 el 2011, 8 el 2010 (font www.ornitho.cat).
ACCIPITER NISUS - Esparver comú - Gavilán común - Eurasian sparrowhawk:
En total 94 exemplars, 70 al setembre i 24 a l'octubre. La primera observació el dia 2 de setembre (un ocell) i l'última el 29 d'octubre (dos).
ACCIPITER GENTILIS - Astor - Azor común - Nothern goshawk:
4 exemplars, 2 el 17 de setembre, 1 el 3 d'octubre i 1 el 29 d'octubre.
Pel que fa als no rapinyaires, comentaré les espècies ja esmentades més amunt. Sobre els passeriformes, s'ha de tenir en compte que es va donar prioritat als rapinyaires en els moments de pas d'aquests últims i que per tant a estones no es va posar prou atenció en les espècies més petites, deixant passar sense comptar possiblement alguns exemplars.

PHALACROCORAX CARBO - Corb marí gros - Cormorán grande - Great cormorant:
Un total de 431 exemplars. Aquesta espècie normalment passa en estols, alguns de grans fins i tot. La majoria ho han fet a l'octubre (320 ocells, el 75% del total) i al novembre (100), amb només 4 exemplars al setembre (el dia 25). L'última observació va ser el 8 de novembre amb 38 ocells.


CECROPIS DAURICA - Oreneta cua-rogenca - Golondrina dáurica - Red-rumped swallow:
Es van observar 10 exemplars. El 17 de setembre 5, el 24 de setembre 2 i el 29 de setembre 2. A l'octubre va apareixer un únic ocell el dia 15, i és l'última cita d'aquest any, que ha sigut de llarg el millor per aquesta espècia d'ençà que vam començar els controls l'any 2010.

COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES - Durbec - Picogordo - Hawfinch:
Any d'irrupció a tot el territori, i per tant també a l'Espinal, amb un total de 232 exemplars. La primera cita va ser 1 ocell el 25 de setembre, i l'última 11 ocells el 8 de novembre. El 94,4% van passar entre octubre i novembre. El màxim va ser de 32, els dies 3 i 22 d'octubre.

FRINGILLA MONTIFRINGILLA - Pinsà mec - Pinzón real - Brambling:
8 ocells, tots el 21 d'octubre.

SPINUS SPINUS - Lluer - Jilguero lúgano - Eurasian siskin:
Un total de 191 exemplars. Primera cita de 3 ocells el 3 d'octubre, i última de 6 el 8 de novembre. Màxim de 89 el 22 d'octubre.

PYRRHULA PYRRHULA - Pinsà borroner - Camachuelo común - Eurasian bullfinch:
Un ocell el 22 d'octubre i un altre el 3 de novembre.

LOXIA CURVIROSTRA - Trencapinyes - Piquituerto común - Red crossbill:
4 ocells el dia 11 de setembre i 1 el 8 de novembre.

Finalment detallo a continuació la llista d'observadors per ordre alfabètic.

Pep Arcos
Quique Carballal
Andreu Carretero
Jaume Castellà
Toni Fernández
Daniel González
Joan Grajera
Javi Mendoza
Jordi Sala
Francina Turon
Javier Valladares

Us animo a tots a fer aquesta llista més llarga aquest 2018.

No hay comentarios:

Publicar un comentario